Vi finns i Marks kommuns nordvästra del i byn Ubbhult.

Nedan hittar du lite närmare beskrivningar av byn och hur vi lever och verkar.