Möjligheter
Välkommen
Vår by
Bygga och bo
Möjligheter
Köpa tomt?
Detaljplan
Bilder
Läge
Kontakt
Links

Man kan tro att ett liv i en ekoby är kravfyllt och strävsamt. Det kan det i och för sig vara men då är det självvalt och har inget med ekobyn att göra. Tvärtom, så andas projektet frihet vilket ger dig betydligt större valmöjligheter än vad som normalt erbjuds i vårt genomreglerade samhälle.Du har full frihet att välja självbyggeri, anlita hantverkare, köpa ett monteringsfärdigt hus eller något annat kreativt förslag.

 

Det finns inte bara en lösning på hur ett hus skall se ut, än mindre ett ekologiskt hus. Det finns olika inriktningar och prioriteringar beroende på erfarenheter, livsfaser, ekonomi, kunskap och smak. Det finns olika storlekar, material och färger.

För att bygga krävs som vanligt att du får bygglov av kommunen. Då detaljplanen inte är så strikt som i många andra fall så har det hittills inte varit några problem.Detaljplanen förordar bland annat att alla skall ha urinseparerande toaletter, något som miljöförvaltningen för övrigt rekommenderar alla som bygger nytt på landet. Denna inriktning finns för att vi vill visa på möjligheten att omvandla ett samhällsproblem till en resurs med hjälp av det lokala kretsloppet. Rent tekniskt kan en urinseparerande toalett vara allt ifrån ett hemmabygge till färdiga koncept man kan köpa via sin rörläggare.

Vi lever inget perfekt kretsloppsliv här, men att bo här visar på en vilja att man efter bästa förmåga vill försöka leva ett sunt liv. Rydebacke ekoby ställer inga krav men det finns erfarenhet och inspiration att hämta hos dina grannar om du vill. Denna form av boende ger också ökade möjligheter till social samvaro samt olika ekonomiska samarbeten såsom till exempel vedkap, redskap, bil, matinköp m.m.
Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2008-03-24 10:36