Linden Ekonomisk Förening
Välkommen
Vår by
Organisation
Linden
Aspekullen
Rydebacke
Historia
Kretslopp
Bygga och bo
Bilder
Läge
Kontakt
Links

Linden Ekonomisk Förening är ett minne från den tid då vi köpte loss tomterna/fastigheterna.

  • I dagsläget har föreningen en tomt kvar att sälja, värderad till c:a 275 000:- kronor. När denna tomt är såld skall föreningen likvideras.
  • Eftersom det är en ekonomisk förening skall varje

    fastighetsägare betala 1 000:- kronor i insats till föreningen. (Dessa fås tillbaka när föreningen likvideras)
  • Årsavgiften är c:a 1 000:- kronor och går till amorteringar och fastighetsskatt.
  • Föreningen har 170 000:- kronor i sparkapital, skulder på 90 000:- kronor i form av ett lån hos JAK samt en osåld tomt värderad till 275 000:-. Vid 2006 års början hade varje fastighetsägare en andel i Linden bokförd till 18 638:- kr.
  • När föreningen likvideras tas ett slutgiltigt beslut om vad vi gör med dessa tillgångar. Antingen delas de ut till de tretton fastighetsägarna i lika delar eller så skänks det till Aspkullens SFF som ett grundkapital till byhuset som skall byggas mitt i byn.
Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2008-03-24 10:36