Rydebacke samfällighet
Välkommen
Vår by
Organisation
Linden
Aspekullen
Rydebacke
Historia
Kretslopp
Bygga och bo
Bilder
Läge
Kontakt
Links

Rybacke Samfällighet är vägföreningen för vårt område

  • Denna förening har 28 fastigheter knutna till sig.
  • Årsavgiften bestäms av årsmötet. Andelstalet för boende i Ekobyn är 4,7 och för år 2005 var andelskostnaden 175:- kronor. Det vill säga 822:50 kr per år.
  • Föreningen får även statliga driftbidrag.
  • Snöskottning
  • Underhåll av vägen (hyvling, saltning, grusning, dikeskantskärning)
  • Busskur vid landsvägen
  • Fyller på med sand vid badplatsen vid behov.
  • Har två till tre arbetsdagar per år.
Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2008-03-24 10:36