Kretslopp

Hur fungerar kretsloppstänket i Rydebacke Ekoby?

Välkommen
Vår by
Organisation
Historia
Kretslopp
Bygga och bo
Bilder
Läge
Kontakt
Links

I en ekoby, precis som i samhället i övrigt, strävar man efter kretsloppsanpassade lösningar på stort och smått. Vi har mycket goda förutsättningar tack vare vårt samarbete med Gunnagård, som är ett närliggande KRAV-godkänt lantbruk som drivs av Ulla och Gunnar Niklasson.I Rydebacke ekoby har alla urinseparerande toaletter. Urinen är den ”nyttiga” delen av vårt avträde som innehåller gödningsämnen. Det är detta som blir problemet i många konventionella avloppslösningar, där systemen inte orkar neutralisera gödningsämnena, med övergödda sjöar och havsvikar som följd.

 

Istället för ett stort problem försöker vi vända på det och använda urinen som en resurs! Den tas därför tillvara av Gunnagård som använder den som gödsel på sina åkrar. Vi köper mjölk, potatis och grönsaker under höstens skördemånader i Gunnagårds gårdsbutik, och därmed har vi skapat ett lokalt kretslopp med minimala transporter!Kompost och BDT-vatten (Bad, Disk och Tvätt) löser varje fastighetsägare på sitt sätt.

Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2008-03-24 10:36