Aspekullen Samfällighet

   .

Välkommen
Vår by
Organisation
Linden
Aspekullen
Rydebacke
Historia
Kretslopp
Bygga och bo
Bilder
Läge
Kontakt
Links

Aspekullen Samfällighet äger all gemensam mark och egendom i ekobyn och är ansvarig för drift och underhåll.

 • Årsmötet fastslår budgeten, men årskostnaden är c:a 3 500:- kronor för tillfället (2008).
 • Du får tillgång till ängen som föreningen arrenderar med plats för kolonilotter, spel och umgänge.
 • Sophämtning
 • Snöskottning inom byn (gemensamma ytor)
 • Vattenförsörjning
 • Omhändertagande av urin
 • Målsättningen är minst fyra medlemsmöten per år
 • Gemensamma arbetsdagar anordnas vid behov (c:a fyra dagar/år)
 • Parkeringsplats
 • Lekplats och samlingsplats mitt i byn
 • Föreningen äger en tomt i byn där vi planerar att bygga ett gemensamhetshus i framtiden - ett sk byhus. Huset skall kunna användas till olika aktiviteter som möten, kurser, pyssel, fester, extralokal, gäst övernattning, förvaring av gemensam dokumentation, mm.
Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2008-03-24 10:36