Organisation

  Våra föreningar

Välkommen
Vår by
Organisation
Linden
Aspekullen
Rydebacke
Historia
Kretslopp
Bygga och bo
Bilder
Läge
Kontakt
Links

I Rydebacke ekoby finns det tretton fastigheter (tomter). Sex med privata villor, en med fyra hyreslägenheter och resterande obebyggda än så länge.Var och en äger sin egen fastighet och har full frihet att utforma den efter eget tycke och smak.Som fastighetsägare blir du per automatik medlem i tre föreningar. Den första skall försvinna så småningom och de två andra är till för att underlätta livet.

 

Dessa är:

  1. Linden Ekonomisk Förening

    Vårt "fastighetsbolag"


  2. Aspkullens Samfällighetsförening

    Förvaltar våra gemensamma tillgångar


  3. Rybacke Samfällighetsförening

    Den lokala vägföreningen
Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2008-03-24 10:36